Više od tri miliona dinara za školu u Debeljači

Pin It

Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola. Sredstva za ove namene dobila je i osnovna škola u Debeljači.

POLITIKA