Aktivnosti mesne organizacije penzionera Kovačica

Pin It

Mesna organizacija penzionera Kovačica je sa svojih 425 članova veoma aktivna. Upis ogreva, ali i odlaska u banje je u toku, a u mesnoj organizaciji penzionera najavljuju i druga događanja za predstojeći period.

POLITIKA