Veliki odziv za akciju “Rešite se neispravnih stvari na ispravan način”

Pin It

Sa ciljem pravilog zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada, a ujedno i razvijanjem i podizanjem ekološke svesti građana o značaju očuvanja životne sredine, Ekološki pokret opštine Kovačica (EPOK) je u subotu 06. aprila organizovao akciju “Rešite se neispravnih stvari na ispravan način”.

POLITIKA