Odlaganje građevinskog šuta u Debeljači : Pojedinci se i dalje ne pridržavaju pravila

Pin It

Nakon što je u aprilu ove godine očišćena divlja deponija u Debeljači, odlaganje građevinskog šuta se sada vrši na novoj lokaciji. Iako je nova deponija predviđena samo za građevinski otpad, ima onih koji se i dalje ne pridržavaju pravila.

POLITIKA