Mišljenja budućih naučnika i profesora

Pin It

Ove godine na Naučnom kampu mladih talenata u Idvoru  učestvovalo je četrnaest polaznika. Emitujemo drugi deo ankete.

POLITIKA