Nastavak akcije na sakupljanju elektronskog otpada

Pin It

Osnovna škola Moša Pijade u Debeljači i tokom ove školske godine nastavlja sa organizovanjem akcije sakupljanja električnog i elektronskog otpada. Akciji se mogu odazvati svi zainteresovni građani.

POLITIKA