Mere Centra za socijalni rad za vreme vanrednog stanja

Pin It

Sve institucije i ustanove na teritoriji opštine Kovačica pridržavaju se novih mera, izmedju ostalog o radnm vremenu i većoj higijeni zaposlednih i čistoći zgrada. Izuzetak iz pravila nije ni Cenar za socijalni rad. 

POLITIKA