Portret Jaroslava Papa – maestra pisanja svetlom

Pin It


Posle prve samostalne izložbe sportske fotografije 1994. godine, Jaroslav Pap je pre neki dan u Kovačici imao drugu samostalnu izložbu a tematski se ovoga puta ticala jelena.POLITIKA