Kolonija slikara – izviđača polovinom jula

Pin It

Ako bude zdravstevna situacija u Srbiji povoljna, u Kovačici bi trebalo polovinom jula da se organizuje nekada popularna kolonija slikara – izvidjača. 

POLITIKA