Anketa o prijateljstvu

Pin It

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana prijateljstva koji se slavi svakog 30. jula smo u centru Debeljače – ne samo sa stanovnicima ovog mesta - napravili anketu o prijateljstvu.

POLITIKA