Mihajlo Pupin kao inspiracija

Pin It

Naučnik, pronalazač, profesor, publicista i dobrotvor Mihajlo Idvorski Pupin večita je inspiracija za mlade talente koji su rešili da krenu njegovim stopama. Između ostalih i one koji već desetu godinu dolaze na naučno-edukativni kamp „Mihajlo Pupin“ u Idvor.

POLITIKA