Nastavlja se modernizacija škole u Debeljači

Pin It

Nedavno je osnovna škola Moša Pijade u Debeljači uvela video nadzor koji pokriva celu školu. Zahvaljujući projektima sa kojima je konkurisala na nekoliko adresa, u školi su uvedene još neke novine.

POLITIKA