Dom kulture „Mihajlo Pupin“ u Idvoru u 2020. godini

Pin It

Pandemija koronavirusa znatno je smanjila broj turista u 2020. godini u Idvoru, ističe Svetislav Zakić, direktor Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru.

POLITIKA