Finansiranje programe i projekata iz oblasti sporta

Pin It

Opštinsko veće opštine Kovačica je na sednici održanoj 15. marta donelo Odluku o pokretanju postupka za finansiranje programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana opštine Kovačica u oblasti sporta a iz sredstava budžeta opštine Kovačica. Predvidjena sredstva su u iznosu 5 miliona dinara.

Rok za podnošenje programa je 30 dana od dana objavjivanja javnog pozivana sajtu opštine Kovačica, lično, ili putem pošte na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica. 

Zainteresovani mogu detalje da saznaju na sajtu www.kovacica.com 

POLITIKA