Distance i krugovi, nova knjiga Đurice Krstina

Pin It

Iz štampe je izašla nova knjiga poezije Đurice Krstina. Opširnije o svežoj publikaciji govorio je u našem studiju sam autor. 

POLITIKA