Humor bez umora narodnog poslanika

Pin It

Iako je tokom druge polovine prošle godine Aleksandar Čotrić izdao tri antologije aforizama njih – nema u knjižarama. Ne samo o tome humorom koji leči odgovarao je za naš program narodni poslanik Aleksandar Čotrić.

POLITIKA