Sakupljanje otpada između 17. i 22. juna

Pin It

U danima između 17. i 22. juna sakupljaće se ponovo poljoprivredni ambalažni otpad na teritoriji opštine Kovačica. 

POLITIKA