Raspisani konkursi za razvoj lovstva

Pin It

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

za unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa. 

Cilj konkursa je unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine. 

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa zakonom o divljači i lovstvu.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 19.600.000,00 dinara. 

Sredstva su opredeljena za:

 

1. sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i nabavka žive divljači do 90% u ukupnom iznosu do 19.600.000,00 dinara i to za:

 

1a - sufinansiranje izgradnje lovno - tehničkih objekata u iznosu do 1.600.000,00 dinara, i to za:

 - podizanje remiza za divljač, do 200.000,00 dinara po hektaru;

-  izgradnju najviše dve visoke natkrivene drvene čeke po lovištu, a do 20.000,00 dinara po jednoj čeki; 

 

1b - sufinansiranje nabavke žive divljači u iznosu do 14.000.000,00 dinara, i to za:

nabavku žive divljači (phasianus colchicus) za potrebe unošenja u lovišta, do 300.000,00 dinara po lovištu, a u skladu sa prihvaćenim projektom;

 

1c - sufinansiranje izgradnje lovno - tehničkih objekata u lovištima posebne namene, u iznosu do 5.000.000,00 dinara, i to za:

 – izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 5.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

 

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju nije koristio, niti koristi budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine,

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.07.2021. godine.

Sve dodatne informacije i potrebnu dokumentaaciju možete pronaći na https://psp.vojvodina.gov.rs/

POLITIKA