Regionalni centar za talente i u Kovačici

Pin It

Zahvaljujući pokrenutoj incijativi nastavnika, predavača, ali i podršci Opštine Kovačica koja je izdvojila sredstva, od oktobra i u Kovačici počinje s radom Redionalni centar za telente.

POLITIKA