Vetropark „Kovačica“ nastavlja sa programom podrške lokalnoj zajednici

Pin It

Privredno društvo „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica, nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, raspisalo je konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru programa podrške lokalnoj zajednici 2022/2023.

Opšti cilj programa:

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“ doo kao nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao područja na kom investira i posluje, i da podrži kvalitetne i svrsishodne projekte koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Korisnici sredstava:

Na konkursu mogu učestvovati mesne kancelarije naseljenih mesta sa područja opštine Kovačica, škole, predškolske i zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji opštine Kovačica, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja koja su registrovana i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi učešća:

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

 • da su upisani u registar Agencije za privredne registre ili drugi odgovarajući registar najkasnije 31. decembra 2020. godine,

 • da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze, i

 • da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos dostupan po projektu:

Najveći iznos sredstava koji može biti odobren za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 (pet hiljada) EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

 • zaštita i unapređenje životne sredine,

 • promocija obnovljivih izvora energije,

 • promocija i unapređenje obrazovanja,

 • podrška zdravog odgoja dece i mladih,

 • razvoj ličnosti putem sportskih aktivnosti,

 • inovacije iz oblasti ekologije.

Potrebna dokumentacija:

 • čitko popunjen i overen obrazac prijave;

 • detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava:

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa internet stranice vetroparka „Kovačica“ (www.vpkovacica.rs) i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisano i overeno od strane odgovornog lica, na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 31.mart 2022

Način odlučivanja o dodeli sredstava:

Nakon prijema svih prijava i zatvaranja roka za podnošenje novih, komisija formirana od strane zastupnika „Electrawinds K-Wind“ i njihovih pravnih savetnika će odlučiti koji projekti će biti finansirani i u kom iznosu. Komisija će imati diskreciono pravo da odredi projekte koji će biti finansirani, kao i iznose koji će biti odobreni za svaki od odabranih projekata. Protiv odluke komisije neće biti dozvoljena žalba. Podnošenjem obrasca prijave, podnosilac prijave potvrđuje da se slaže sa odredbama ovog stava i odriče se prava na korišćenje bilo kakvih pravnih lekova protiv odluke komisije.

Nakon donošenja odluke od strane komisije, a koja će biti predmet revizije od strane društva Electrawinds K-Wind, svim kandidatima će biti poslata obaveštenja u formi e-mail poruke da bi se obavestili o rezultatima javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Electrawinds K-Wind” doo zadržava pravo da povuče ovaj javni poziv u bilo kom trenutku bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade podnosiocima prijava.

Sve troškove pripreme i podnošenja prijava (ili bilo kakve troškove u vezi sa tim) snose podnosioci prijava i ne mogu biti predmet vraćanja.

U Kovačici, dana 1. marta 2022.

 

POLITIKA