Nekadašnja fabrika šećera Jedinstvo, danas Šećerana Sunoko u Kovačici priprema se za novu proizvodnu  kampanju. 

Ovim povodom oglasila se i Omladinska zadruga Kovačica koja je oglasila je potrebu za kampanjskim radnicima u kompaniji Sunoko, u fabrici šećera u Kovačici. 

Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorijama Omze u Kovačici na adresi Maršala Tita 11 svakog radnog dana od 8 do 14h ili na broj telefona 062/247-870.

Učenici osnovne škole Moša Pijade u Debeljači su 22. juna prigodnim programom proslavili završetak školske godine. Priredba je održana u domu kulture “Jožef Atila“ a nastupili su učenici od prvog do sedmog razreda. 

U mestima opštine Kovačica je u sredu 22. juna sprovedena akcija sakupljanja i odvoženja ambalaže od poljoprivrednih hemikalija. Akciju su organizovali Udruženje za održivu poljoprivredu i zaštitu bilja u Srbiji SECPA i firma PWW koja se bavi zbrinjavanjem i tretmanom otpada. Sakupljeno je oko tri tone ove vrste otpada. 

POLITIKA