Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava republike Srbije obaveštava fizička lica koja poseduju odobrenje za držanje trofejnog oružja da su dužna da do 05. marta 2017 godine predmetno oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, a shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/2015).

U domu zdravlja u Kovačici će u petak 3. februara sa početkom u 17 sati biti održano predavanje „Prevencija i značaj ranog otkrivanja karcinoma grlića materice!“. Ovo veoma značajno edukativno predavanje o bolesti koja odnosi jedan život dnevno održaće ginekolog specijalista dr. Dragan Josifović i dr Marija Makljenović. Predavanju mogu da prisustvuju svi zainteresovani građani.

POLITIKA