Do danas u opštini Kovačica dato je ukupno 6903 doza, od toga  4151 prvih doza i 2752 drug doze dato e u okviru vakcinalnog punkta u Domu zdravlja Kovačica.  Izvesno je da će se vakcinacijom dočekati neko bolje vreme i da ćemo uspeti da se vratimo u normalne tokove. 

O tome svedoči i Drago Terzić, direktor Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Pančevu koji je govorio za naš program o dinamici vakcinacije, radu Fonda i organizaciji rada zdravstvenih ustanova u Južnom Banatu.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine je na konkursu namenjenom za adaptaciju, sanaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine je opredelio sredstva u iznosu od 1.020.000 dinara za Predškolsku ustanovu Kolibri. 

Sredstva su namenjena za sufinansiranje radova na krovnom pokrivaču ove ustanove u radnoj jedinici u Kovačici. 

Predškolska ustanova će učestovovati u finansiranju ovog projekta sa 50.000 dinara. 

Predviđeni su radovi: demontaža, nabavka i zamena potrebnog materijala, postavljanje građe, ali i postavljanje gromobranske zaštite. Značaj ovog projekta je u tome da se kvalitet pružanja usuge boravka dece u vrtiću podgine i da se obezbedi kontinuitet u održavanju objekta namenjenom za mališane opštine Kovačica. 

POLITIKA