Proces pristupnih pregovora - ostvareni rezultati i očekivana dinamika - i Raspoloživi fondovi Evropske unije bila je tema prezentacije koju je 12. septembra organizovala Regionalna privredna komora Pančeva u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije.

POLITIKA