Miloš Radović oduševio Idvorce

Pin It

Srpski pevač Miloš Radović je 30. maja održao izuzetan koncert u Domu kulture "Mihajlo Pupin" u Idvoru.

POLITIKA