Galerija Babka u Bratislavi

Pin It

Galerija Babka je u prvoj polovini decembra 2018. godine imala četiri zapažene izložbe u inostranstvu: tri u Slovačkoj i jednu u Austriji. O izložbama u Bratislavi govorio je za naš program Pavel Babka.

POLITIKA