Aktivnosti Doma kulture „3. oktobar“

Pin It

Proglašena pandemija zbog korona virusa poremetila je planove kuturnih ustanova za ovu godinu. Ipak, bilo je zapaženih rezultata. O tome priča za naš program Janko Tomaš, direktor Doma kulture „3. oktobar“ iz Kovačice.

POLITIKA