Napredak uz „Pokrok“

Pin It

Moglo bi se reći da istorijat biblioteke seže do 1921. godine i osnivanja Obrazovno-čitalačkog društva Pokrok u prevodu Napredak. Opštinska biblioteka je nastavila sa bogatim aktivnostima Pokroka. 

POLITIKA