Dijalekti su različiti, ali romski jezik je jedan

Pin It

Izvršni direktor Centra za afirmaciju i integraciju Roma Ismet Jašarević boravio je ovih dana u opštini Kovačica.

POLITIKA