Naivna umetnost Slovaka u Srbiji tema okruglog stola u Slovačkoj

Pin It

Okrugli sto pod nazivom „Slovačka naivna umetnost u Srbiji kao specifičan element nematerijalnog kulturnog nasleđa” održan je 28. i 29. aprila u Pôtru, opštini Veľký Krtíš, koja se nalazi u oblasti Novohrad u južnom delu srednje Slovačke, odakle se u Kovačicu početkom 19. veka naselilo najveći broj porodica.

POLITIKA