U Uzdinu je u subotu 10. decembra održan 27. Festival božićnih koledarskih običaja kod Rumuna pod nazivom Neka je zauvek slavljeno ime tvoje. U Domu kulture Dojna sve je bilo u znaku predstojih božićnih praznika. U ime organizatora gostima su se obratili Vasile Barbu, predsednik Književno-umetničkog društva Tibiscus, sveštenik Mojse Linca, paroh Uzdina, a festival je otvorila Anišoara Caran, kordonatorka Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Rumuna iz Srbije.

Tags:

POLITIKA