Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice je u saradnji sa naivnim slikarima Martinom Papom iz Padine, kao i Kovačičanima Pavelom Cickom, Pavelom Hajkom, Štefanom Vargom, Janom Žolnajem, Zuzanom Vereski, Marijom Hlavati i Ivanom Svetlik 12. marta organizovao u dvorištu ispred Galerije naivne umetnosti u Kovačici nesvakidašnju izložbu Naivni kišobrani.

 


U dvorištu Galerije naivne umetnosti u Kovačici u subotu 11. marta u 17 sati biće otvorena prva izložba pod nazivom "Naivni kišobrani". U ovom projektu je učestvovalo sedam slikara članova Galerije naivne umetnosti : Marija Hlavati, Zuzana Veresky, Pavel Cicka, Pavel Hajko, Jan Žolnaj, Jan Pap i Šćefan Varga a svoje prvo delo izlaže i Ivana Svetlik, članica Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice koji je inicijator i glavni organizator čitavog projekta.

POLITIKA