Održana 35. sednica SO Kovačica

Pin It

Dvadeset dva odbornika  od ukupnog broja trideset devet usvojilo je četriri tačke dnevnog reda trideset pete sednice. Sednica je trajala nepunih deset minuta  a sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 21 glasom za, bez ijednog uzdržanog i bez ijednog glasa protiv. 

U pomenute četiri tačke su na dnevnom redu usvojene i donesene odluke: u prvoj Odluka o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2019. godinu, u drugoj Odluka o dopuni Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Kovačica, u trećoj Odluka o prenosu akcija u privrednom društvu HIP Petrohemija a.d. Pančevo sa Opštine Kovačica na Republiku Srbiju bez naknade. U četvrtoj tački usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu osvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorodjenu decu u Opštini Kovačica koja obezbedjuje dodatna sredstva u iznosu od 120.000 dinara za nabavku opreme za novorodjenčad i to za rodjenje trojki i četvorki na teritoriji opštine Kovačica, kao i dodatnih 80.000 dinara za rodjenje trojki i četvrorki koje se ostvaruju na osnovu člana 3., 4. i 5.