Otvoreno je 21 biračko mesto. Pravo glasa u opštini Kovačica ima 21.275 građana. Glasačako pravo građani mogu da ostvare bez poziva na glasanje ali uz ličnu kartu ili pasoš, a glasanje je omogućeno od 07 do 20 časova.

Ovo su mesta na kojima možete glasati, prema ulici na kojoj ste prijavljeni.

Građani opštine Kovačica moći će da glasaju na 21 biračkom mestu, a sva biračka mesta biće otvorena od 07 do 20 časova.

Za glasanje nije potrebno poneti poziv za glasanje, već samo ličnu kartu i pasoš.

Na dan referenduma, sledeća BIRAČKA MESTA će biti otvorena: