Svaka limenka se računa

Pin It

U Samošu je 23. februara Nemanja Komatović iz RECAN fonda učenicima Osnovne škole "Lukrecija Ankucić" održao predavanje pod nazivom Svaka limenka se računa.

POLITIKA