Tridesetog novembra šesta sednica Skupštine opštine Kovačica

Šesta sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se 30. novembra u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica sa početkom u 11. časova.

U dvadeset tačaka dnevnog reda razmatraće se razni predlozi: u prvoj Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016. godinu – reč je o trećem dopunskom budžetu.

Slede razmatranje predloga Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Kovačica, kao i Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju opštine Kovačica”.

Četvrta tačka rezervisana je za razmatranje  Odluke o izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije a posle nje o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Kovačica.

U šestoj tački će se razmatrati Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi.

Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora i  imenovanju direktora Centra za socijalni rad “Kovačica” i Doma kulture “Mihajlo Pupin” Idvor – Ustanove kulture od nacionalnog značaja je na programu sednice u okviru sedme i osme tačke.
     
Po jedan član Nadzornog odbora menjaće se u Poslovno-rekreativnom centru “Relaks” iz Kovačice i Domu kulture “Doina” iz Uzdina.

U tački 11 razmatraće se predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole “Sveti Georgije” iz Uzdina.

Novog člana će dobiti i Savet za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine.
Od 13. do 17. tačke imenovaće se saveti: najpre Savet za kulturu, obrazovanje, omladinu, sport i društvene delatnosti; zatim Savet za zdravstvo i prevenciju od bolesti zavisnosti; Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Savet za poljoprivredu i stočarstvo; kao i Savet za privredu, malu privredu i razvoj.

Od 18. do 20. tačke imenovaće se komisije: najpre Komisija za ravnopravnost polova, zatim Komisija za posredovanje u rešavanju sporova – mirovno veće i u završnoj tački Komisija za predstavke i žalbe.

 

 

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *