Održana dvanaesta sednica Skupštine opštine Kovačica

Dvanaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 29. septembra. Na dnevnom redu je bilo devetnaest tačaka, sednici je prisustvovao 31 odbornik, odsutnih je bilo osam. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa većinom glasova 22 odbornika. Sednica je trajala dva sata.

U prvoj tački razrešena je jedna članica Opštinskog veća opštine Kovačica – Marijana Meliš iz Padine.

Od druge do pete tačke razmatrane su i usvojene odluke.

U drugoj uvodno izlaganje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu – drugi dopunski budžet – obrazložila je rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Marko. Generalno što se tiče investicija moguće je napomenuti da će se za kapitalna ulaganja u osnovna sredstva ovogodišnjim budžetom investirati ukupan iznos sredstava od 203 miliona dinara što predstavlja plasman sredstsava budžeta u kapitalna ulaganja od nepunih 25 odsto odnosno investiraće se više od četvrtine budžeta, pa se s pravom može konstatovati da je Rebalansom II namena sredstava prevashodno investiciona, istakla je između ostalog u uvodnom izlaganju rukovodilac Markova. Diskusija kod ove ključne tačke trajala je sat vremena.

U trećoj tački usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaduženju opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije; u četvrtoj Odluka o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu; u petoj Odluka o osnivanju Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor; u šestoj Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća „Naš stan“ Kovačica sa Zakonom o javnim preduzećima.

Od sedme do desete tačke usvojeni su Izveštaji o radu: u sedmoj Opštinske uprave opštine Kovačica za 2016. godinu.

Obrazloženje pre usvojene osme tačke izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Kovačica za 2016. godinu dao je opštinski javni pravobranilac Marinko Čobanin.

U devetoj tački usvojen je Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2016. godinu a u desetoj Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2016/17. godinu.

Usvojene su i jedanaesta i dvanaesta tačka dnevnog reda koje su nosile naziv Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2017/18 godinu i Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Debeljača za 2016. godinu.

Od trinaeste do osamnaeste usvojeni su predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Domova kulture i to ovim redom: „Mihal Babinka“ u Padini, „3. oktobar“ u Kovačici, „Jožef Atila“ u Debeljači, „Mita Živkov – Lala“ u Crepaji,
„Vladimir M. Fijat“ u Samošu i „Doina“ u Uzdinu.

U devetnaestoj tački imenovan je novi Upravni odbor Predškolske ustanove „Kolibri“ u Kovačici u kome su iz redova zaposlenih Marina Matulja iz Padine, Ana Pišpecki iz Kovačice i Zorica Stankov iz Idvora, iz redova roditelja Nataša Florin iz Debeljače, Tanja Glozik iz Kovačice i Željka Čapo Tomečkova iz Padine, a iz reda jedinice lokalne samouprave Valentina Pato iz Debeljače, Aleksandra Jankovski iz Crepaje i Jan Čeh iz Kovačice.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *