Održana 22. sednica SO Kovačica

Dvadesetog decembra održana je 22. sednica SO Kovačica. Na programu je bila 21 tačka dnevnog reda. Prisutno je bilo 34 od ukupnog broja 39 odbornika. Sednica je trajala dva sata. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 24 glasa za, bez uzdržanog ili glasa protiv osim prve dve tačke u kojoj je bilo i po jedan udržan glas.

Prvu tačku dnevnog reda u kojoj je usvojen budžet Opštine Kovačica za 2019. godinu i Kadrovski plan Opštine Kovačica za 2019. godinu obrazložila je Alžbeta Marko, rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju. Posle izlaganja rukovodioca diskusija je trajala osamdeset minuta. 

Vršilac dužnosti direktora Doma kulture “Doina” iz Uzdina je Katarina Kasandra Ekvovoju.

Nova članica Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Kovačica je Snežana Magdu iz Kovačice.

Nova članica Upravnog odbora Doma kulture “Jožef Atila” Debeljača je Čila Kovač iz Debeljače.

Nova članica Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “4. oktobar” Debeljača je Biljana Savić iz Debeljače.

Nova članica Školskog odbora Gimnazije “Mihajlo Pupin” Kovačica je Deloria Šošdean iz Uzdina. 

Od druge do četvrte tačke usvojeni su predlozi Odluka: u drugoj o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Kovačica, u trećoj o mreži osnovnih škola za teritoriji Opštine Kovačica a u četvrtoj o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Kovačica.

Od pete do četrnaeste tačke usvojeni su Programi poslovanja za 2019. godinu i to redom: najpre Javnih preduzeća:  “Naš stan” Kovačica, zatim Poslovno-rekreativnog centra “Relax” i RTV Opštine Kovačica, kao i Javnih komunalnih preduzeća “Elan” Kovačica, “Padina” Padina, “Rad” Crepaja, “4. oktobar” Debeljača, “Banat” Uzdin, “Samoš” Samoš i “Idvor” Idvor.

U petnaestoj tački usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2017. godinu a u šesnaestoj Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta Kovačica za 2017. godinu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *