Održana 24. sednica Skupštine opštine Kovačica

Nepun sat vremena trajala je 27. marta 24. sednica SO Kovačica sa 18 tačaka dnevnog reda. Sednici je prisustvovalo od 39 – 33 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 24 glasa za, bez uzdržanog ili glasa protiv.

U prvoj tački usvojen je Statut opštine Kovačica, u drugoj Odluka o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2018. godinu.

Usvojen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o javnom privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetlenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji Opštine Kovačica.

U naredne tri tačke, od četvrte do šeste, usvojeni su predlozi: Odluke o izmenma i dopunama Odluke o držanju domaćih životinjana teritoriji Opštine Kovačica, zatim Odluka o dimničarskim uslugama, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima.

Usvojen je u sedmoj tački i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica.

Od osme do sedamnaeste tačke usvojeni su za 2019. godinu:  Planovi rada Domova kulture: „3. oktobar“ Kovačica, „Mihajlo Pupin“ Idvor, „Jožef Atila“ Debeljača, „Mihal Babinka“ Padina, „Mita Živkov Lala“ Crepaja, „Doina“ Uzdin, „Vladimir M. Fijat“ Samoš, zatim Plan rada Crvenog krsta Kovačica, Plan i Program rada Galerija naivne umetnosti, kao i Plan i Program rada Opštinske biblioteke Kovačica.

U osamnaestoj tački su usvojene informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za celu 2018. godinu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *