Sednica Skupštine opštine Kovačica

Sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se 14. maja u velikoj sali Doma kulture u Kovačici sa početkom u 11. časova.

Trideset devet odbornika razmatraće trideset sedam tačaka dnevnog reda trideset četvrte sednice. Zbog pandemije koronavirusa i preporučenih zdravstvenih mera zaštite koje su na snazi i posle vanrednog stanja, sednica Skupštine opštine održaće se u velikoj sali Doma kulture u Kovačici. 

U prve četiri su na dnevnom redu donošenje Odluka o davnju saglasnosti na zaključke Štaba za vanredne situacije Opštine Kovačica donete za vreme trajanja vanrednog stanja – dve krajem marta i dve početkom aprila.

U narednih šest tačaka se razmatraju predlozi: Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2020. godinu u petoj, Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2019. godinu u šestoj, Odluke o lokalnom ombudsmanu Opštine Kovačica u sedmoj, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za Vetropark Crepaja u osmoj, Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Opštine Kovačica nepokretnosti – poslovni prostor upisan u list nepokretnosti broj 4160 u katastarskoj opštini Crepaja u devetoj tački a u desetoj Odluke o bližnjem definisanju prava i obaveza Javnih komunalnih preduzeća u obavljanju poverenih poslova komunalne delatnosti „prečišćavanje i odvodjenje atmosferskih i otpadnih voda“.

Jedanaesta tačka je razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Kovačica za 2018. godinu.

Od dvanaeste do dvadeset druge tačke dnevnog rada razmatraće se Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2019. godinu i to redom: Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor, Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača, Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina, Doma kulture „Vladimir Fijat“ Samoš, Doma kulture „Mita Živkov Lala“ Crepaja, Doma kulture „3. oktobar“ Kovačica, Doma kulture „Doina“ Uzdin, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke Kovačica, Galerije naivne umetnosti Kovačica, kao i Centra za socijalni rad Kovačica.

Od dvadeset treće do trideset druge tačke se razmatraju Planovi rada za 2020. godinu i to ovim redom: pomenutih Domova kulture u Kovačici, Idvoru, Debeljači, Padini, Crepaji, Uzdinu i Samošu, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke Kovačica, kao i Galerije naivne umetnosti Kovačica.

U trideset trećoj se razmatra Godišnji program rada Centra za socijalni rad Kovačica za 2020. godinu.

U narednoj se razmatra godišnje Odluka o izmenama i dopunama Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Kolibri za radnu 2019:2020 godinu.

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove Kolibibri u Kovačici, naziv je trideset pete tačke.

U trideset šestoj tački će se razmatrati predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ u Samošu.

Trideset sedma tačka dnevnog reda trideset četvrte sednice nosi naziv Razmatranje i usvajanje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *