Sutra akcija suzbijanja larvi komaraca – preparat nije opasan za pčele

Akcija suzbijanja larvi komaraca, koja je na teritoriji cele Vojvodine počela 15. aprila, u sredu 3. juna biće sprovedena u Kovačici, Uzdinu, Putnikovu i Idvoru.

Akcija će se vršiti sa zemlje hemijskim preparatima koji nisu opasni za pčele. Početak akcije predviđen je za 8h. Pokrajinska vlada akciju suzbijanja larvi komaraca sprovodi u kontinuitetu od polovine aprila do kraja septembra u cilju obezbeđenja normalnih uslova za život građana, kao i uspešne zdravstvene zaštite stanovništva.

Akcija suzbijanje larvi komaraca vrši se iz vazduha i sa zemlje u priobalnom pojasu reka, izlivima, plavnim površinama reka, rukavcima, kanalima, jezerima i na teritoriji zaštićenih područja, a u naseljenim mestima u kanalima, industrijskim i otpadnim vodama, šahtovima, barama, manjim recipijentima vode i drugim stajaćim vodama pogodnim za razvoj komaraca. Suzbijanje larvi komaraca iz vazduha vrši se biološkim, a sa zemlje hemijskim preparatima.

Planirano je suzbijanje larvi komaraca na celoj teritoriji AP Vojvodine, u više ponavljanja tokom sezone i na ukupnoj površini od 103.300 hektara. Cilj je da se smanji brojnost populacije komaraca i spreči širenje zaraznih bolesti koje oni prenose.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *