Opština Kovačica raspisala konkurse iz oblasti javnog interesa, poljoprivrede, kulture kao i konkurs za verske zajednice

Sredstva namenjena konkursom Udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za 2024. godinu, mogu da se koriste za podsticanje i razvoj turizma, zanatstva, starih  i retkih zanata i drugo kao i za razvoj lokalne zajednice. Konkursom su obuhvaćeni i ekologija, zaštita životne sredine, zdravlje građana i zaštita životinja, zatim afirmisanje ljudskih i manjinskih prava i afirmisanje ženskih prava, programi za predškolsku i školsku decu, programi za omladinu, programi iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, nauke, informisanja kao i za razvoj civilnog društva i volonterizam. Sredstva se mogu koristiti i za zaštitu potrošača, borbu protiv korupcije, socijalno-humanitarne aktivnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija i programe za stara lica kao i humanitarne projekte i druge projekte koji isključivo i neposredno slede javne potrebe opštine Kovačica i afirmaciju građanskog aktivizma. Raspisan je i konkurs za podsticajna sredstva kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja građana u oblasti poljoprivrede, ekologije, lova i ribolova za 2024. godinu. Pravo podnošenja prijave za finansiranje imaju udruženja, nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije, koja imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Kovačica, kao i udruženja, nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije koja nisu sa teritorije opštine Kovačice, ali se njihov projekat realizuje u opštini Kovačica i doprinosi javnom interesu građana opštine Kovačica.

Opština Kovačica je raspisala i Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu. Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. Vizualno stvaralaštvo, multimedija

2. Izvorno narodno stvaralaštvo i zaštita nematerijalne kulturne baštine

3. Muzičko stvaralaštvo

4. Pozorišno, muzičko-scensko i plesno stvaralaštvo

5. Književno stvaralaštvo i izdavačka delatnost

6. Likovna delatnost

Pravo učešća na konkursima imaju udruženja i nevladine organizacije u kulturi, amaterska kulturno-umetnička društva, savezi, amaterske grupe, kao i  drugi subjekti u kulturi osim ustanova kulture čiji je osnivač Opština Kovačica, čije je sedište na teritoriji opštine Kovačica. Takođe udruženja i nevladine organizacije u kulturi koja nisu sa teritorije opštine Kovačice, ali se njihov projekat realizuje u opštini Kovačica i doprinosi razvoju kulture i umetnosti opštine.

Iznos sredstava koji se raspodeljuje u 2024.g. iz budžeta Opštine Kovačica za svaki od ova tri konkursa iznosi 3.000.000,00 dinara a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj pošiljci lično, u uslužnom centru Opštine Kovačica, svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili poštom, na adresu Opštine Kovačica ulica Maršala Tita 50, 26210 Kovačica, sa naznakom konkursa na koji se prijavljuje.

Raspisan i konkurs za sufinansiranje i dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Iz budžeta opštine Kovačica sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara opredeljena su za sufinansiranje i dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama. Sredstva namenjena ovim konkursom mogu da se se koriste za adaptaciju, rekonstrukciju ili investiciono i tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova. Takođe za nabavku, obnovu i zaštitu crkvenih relikvija, za obeležavanje tradicionalnih godišnjica i manifestacija vezanih za rad i istoriju crkvene/verske zajednice, organizovanje poseta drugim crkvenim/verskim zajednicama kao i za organizovanje stručnih skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu/versku zajednicu. Po ovom konkursu Odluku o izboru programa donosi predsednik opštine, u roku od 8 dana, od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Sve informacije u vezi raspisanih konkursa objavljene su na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Kovačica www.kovacica.org.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *