Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice je u saradnji sa naivnim slikarima Martinom Papom iz Padine, kao i Kovačičanima Pavelom Cickom, Pavelom Hajkom, Štefanom Vargom, Janom Žolnajem, Zuzanom Vereski, Marijom Hlavati i Ivanom Svetlik 12. marta organizovao u dvorištu ispred Galerije naivne umetnosti u Kovačici nesvakidašnju izložbu Naivni kišobrani.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA