4. sednica Skupštine opštine Kovačica

U velikoj sali za sednice u zgradi opštinske uprave juče je održana četvrta sednica Skupštine opštine Kovačica.
Iako je prvobitno bilo predvidjeno da odbornici razmatraju 28 tačaka dnevnog reda, peta tačka odnosno razmatranje Predloga odluke o auto taksi i prevozu putnika na teritoriji opštine Kovačica je skinuta sa dnevnog reda.

Prvu tačku dnevnog reda odnosno predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016 godinu – drugi dopunski budžet obrazložila je načelnica za finansije Alžbeta Marko.
Ukupni prihodi i primanja, kao i prihodi ostvareni od zaduživanja opštine u Drugom dopunskom budžetu bilansirani su na ukupan iznos od 733 miliona dinara što je povećanje za 3,07%.
U obrazloženju se navodi da rebalans II nije uradjen iz razloga povećanja budžeta, već radi njegove unutrašnje prepaspodele izmedju i unutar korisnika budžetskih sredstava.
Ova tačka dnevnog reda izazvala je i najviše diskusije medju odbornicima. Izmedju ostalog postavilo se i pitanje opstanka televizije opštine Kovačica.
Na ovo pitanje odgovorio je predsednik opštine Milan Garašević koji je rekao da opština radi na traženju pravog modela za dalje funkcionisanje lokalne televizije ali da ono što je sigurno jeste da će televizija i dalje raditi pošto je to u interesu svih gradjana opštine Kovačica.
Nakon poduže diskusije oko prve tačke, prisupilo se razmatranju druge tačke dnevnog reda odnosno predloga odluke o platama, naknadama i drugim primanjima lica na javnim funkcijama u organima i službama opštine Kovačica, odbornika Skupštine opštine Kovačica, članova opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine Kovačica.
Prema obrazloženju potreba za donošenjem nove Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima nastala je pošto je predhodna odluka donesena još 2004 godine i sada su se stekli uslovi da se novom Odlukom potpunije i preciznije uredi ova oblast.
Odbornici su zatim razmatrali predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji naše opštine, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama.
Razmatran je i predlog odluke o davanju na korišćenje zgrade doma kulture Mita Živkov Lala u Crepaji i nepokretnosti u Kovačici Javnom preduzeću Naš stan.
Odbornici su zatim razmatrali program o izmenama i dopunama programa poslovanja JKP Elan Kovačica za tekuću godinu, a pored toga i predlog odluke o istupanju iz ugovora članova Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj Banat DOO Zrenjanin, kao i predlog konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Kovačica za period januar – jun ove godine.
Izveštaj o radu opštinske uprave za 2016, kao i rad opštinskog pravobranilaštva opštine Kovačica obrazložio je opštinski pravobranilac Marinko Čobanin.
Razmatrani su i izveštanji o radu Crvenog krsta Kovačica i mesne zajednice Kovačica kao i finansijski izveštaj pomenute mesne zajednice. Pored navedenih tačaka na dnevnom redu četvrte sednice Skupštine opštine Kovačica, našle su se i sledeće tačke dnevnog reda : razmatranje predloga odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnih komunalnih preduzeća Elan Kovačica, Padina iz Padine, Rad Crepaja, 4. oktobar Debeljača, Samoš iz Samoša, Banat iz Uzdina, Idvor iz Idvora sa zakonom o javnim preduzećima.
Takođe su razmatrani predlozi rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova Upravnih i Nadzornih odbora pojedinih institucija i javnih preduzeća.
Igor Glavač iz Padine je razrešen dužnosti člana upravnog odbora doma kulture Mihal Babinka Padina a na njegovo mesto imenovan je Miša Bojkovski iz Padine.
Tatjana Beška iz Padine je razrešena dužnosti člana Nadzornog odbora doma kulture Mihal Babinka Padina a na njeno mesto imenovan je Jano Sabo iz Padine.
Umesto Marijane Meliš iz Padine koja je razrešena dužnosti novi član Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Kovačica je Pavel Karas iz Padine.
Jano Petrak iz Kovačice razrešen je dužnosti predsednika Upravnog odbora doma kulture 3. oktobar a na njegovo mesto imenovan je Jan Litavski iz Kovačice.
Dužnosti člana Nadzornog odbora doma kulture 3. oktobar Kovačica razrešena je Sladjana Bekić iz Kovačice a za novog člana Nadzornog odbora pomenutog doma kulture imenovan je Miroslav Jonaš iz Kovačice.
Dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kovačica razrešene su Majda Šipicki i Tijana Radović iz Kovačice. Za novog predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kovačica imenovan je Martin Hrćan iz Kovačice a za člana Zlatko Putić takodje iz Kovačice.
Dužnosti predsednika Nadzornog odbora JKP Rad Crepaja razrešen je Ilija Matejić iz Crepaje a na njegovo mesto postavljen je Dušan Atanacković iz Crepaje.
Većinom glasova odbornika sve tačke dnevnog reda osim tačke koja se ticala Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja mesne zajednice Kovačica su usvojene.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *