Održana trinaesta sednica Skupštine opštine Kovačica

Na dnevnom redu trinaeste sednice Skupštine opštine Kovačica 1. decembra bilo je dvanaest tačaka dnevnog reda. Zasedanju je prisustvovalo 33 od ukupnog broja 39 odbornika. Sve odluke su donešene većinom glasova. Sednica je trajala nepuna tri sata.

Od 1. decembra sastavni deo Galerije naivne umetnosti je i zvanično Spomen kuća Martina Jonaša. Nova direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici je Ana Žolnaj – Barca. Prema Odluci o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Galerije naivne umetnosti Kovačica, direktora Galerije imenuje Skuopština opštine Kovačica na period od četiri godine i uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Nova čelnica pomenute institucije Ana Žolnaj – Barca  je od 16. juna ove godine bila vršilac dužnosti direktora Galerije naivne umetnosti a pre toga počev od 2. februara 2009. godine kustos i zamenik direktora. U dosadašnjem radu pored ostalog organizovala je izložbe slikara kod nas i u inostranstvu, radila dizajn dokumenata o umetnicima i galeriji, pisala projekte i sprovodila turiste kroz galerijsku postavku.

Usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opština Kovačica za 2017. godinu – treći dopunski budžet. Ukupni prihodi i rashodi u ovom rebalansu, odnosno budžet umanjen je za 36 miliona dinara – sa 817,6 miliona na 781,6 miliona dinara u odnosu na prethodni Rebalans II.
Funkcionicanje opštine Kovačica vrši se preko 16 Programa programskog budžeta, putem 40 programskih aktivnosti i 30 projekata. Rasprava između predstavnika lokalne vlasti i odbornika iz opozicije trajala je kod ove – po dnevnom redu druge – tačke dnevnog reda sat i po vremena.

Razmatran je i Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2017. godine.

Novi član Opštinskog veća opštine Kovačica je od 1. decembra Mišo Bojkovski iz Padine.

Novi član Upravnog odbora Doma kulture „Mita Živkov – Lala“ Crepaja je Branislav Atanacković iz Crepaje.

Usvojne su i izmene i dopune Statuta Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor.

Na sednici su takođe usvojene i odluke: o davanju na korišćenje Domu zdravlja nepokretnosti – zgrade zdravstva u Kovačici, Uzdinu, Idvoru i Samošu, zatim o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Kovačica, o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Kovačica, kao i o izmenama i dopunama Odluke o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *