1,2 miliona dinara za kupovinu seoskog domaćinstva

Država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona dinara po objektu, što je prema trenutnom srednjem kursu oko 10.206 evra.

Pravo da konkurišu za ovaj iznos bespovratnih sredstava imaće državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje,mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od tog iznosa”, predviđeno je uredbom.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:

Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici ministarstva), da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji Srbije, da imaju manje od 45 godina života, da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica.

Takođe, neophodan uslov je da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa.

Osim svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisana uslova koja možete videti na sajtu Ministarstva za brigu o selu u samom tekstu konkursa. 

Precizno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na toj adresi, predviđeno je uredbom.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine. Za realizaciju ovog programa u budžetu je opredeljeno 500 miliona dinara.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *