Održana 11. Sednica Skupštine opštine Kovačica

U ponedeljak 20. decembra u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opšine Kovačica održana je 11. Sednica Skupštine opštine Kovačica. Na dnevnom redu je bilo 30 tačaka. 

Sednici su prisustvovala 23 odbornika, pet je bilo odsutno.

Odbornici skupštine opštine Kovačica su u okviru 11. zasedanja  razmatrali predlog Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2022.godinu i Kadrovskog plana Opštine Kovačica za 2022. godinu, zatim predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Opštine Kovačica, kao i predlog odluke o tekućim dotacijama Domu zdravlja Kovačica iz sredstava budžeta Opštine Kovačica za izvršavanje obaveza definisanih odlukom o budžetu Opštine Kovačica za 2022.godinu.

Kao četvrta tačka dnevnog reda, pred odbornicima je bilo Razmatranje Izmena i dopuna godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica za radnu 2021/2022. godinu.

Narednih 9 tačaka dnevnog reda odnosilo se na  Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP „Naš stan“ Kovačica za 2020.godinu, zatim Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP RTV Opštine Kovačica za 2020.godinu kao i razmatranje izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP Rad Crepaja za 2020. godinu, JKP „Padina“ Padina, JKP „Samoš“ Samoš, JKP „Elan“ Kovačica, JKP „Banat“ Uzdin , JKP „Idvor“ Idvor i JKP „4.oktobar“ Debeljača za 2020.godinu. Tačke dnevnog reda od 14. do 20. odnosile su se na  Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Mesne zajednice Debeljača za 2020. godinu, Mesne zajednice Kovačica, Mesne zajednice Crepaja, Mesne zajednice Uzdin, Mesne zajednice Padina, Mesne zajednice Samoš i Mesne zajednice Idvor za 2020. godinu.

Odbornici su razmatrali i Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća RTV Opštine Kovačica za 2022.godinu, Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica za 2022.godinu I Javnog komunalnog preduzeća „4. oktobar“ Debeljača za 2022.godinu. 

 24. tačka dnevnog reda odnosila se na Razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2021.godine do 30.09.2021.godine; potom je usledilo i davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Debeljača kao i Razmatranje predloga Odluke o poveravanju poslova Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Kovačica. Odbornici su razmatrali i predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustavnove „Kolibri“ Kovačica, te su tako imenovani iz reda zaposlenih: Ana Cicka iz Kovačice, Marija Galas iz Padine, Anđela Dragić iz Uzdina. Iz reda roditelja: Tatjana Glozik iz Kovačice, Ana Huđec iz Kovačice, Ivana Stojkov Jevremović iz Crepaje. Iz reda jedinice loklalne samouprave imenovani su: Duška Vujašković iz Crepaje, Dejana Pušac iz Debeljače i Slađana Bekić iz Kovačice. Razmatran je i predlog Rešenja o prestanku mandata v.d. direktora JP RTV OK; kao i predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JP RTV OK, te je tako Nevena Gligorijević Bugarčić iz Crepaje imenovana za v.d direktora Javnog preduzeća za informativnu delatnost Radio televizije opštine Kovačica. Poslednja tačka dnevnog reda osnosila se na  Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju nadzornog odbora JP Poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica. U nadzorni odbor JP Poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica su imenovani Snežana Magdu iz Kovačice za predsednika, Tijana Radović iz Kovačice za člana, i Dejana Pušac iz Debeljače takođe za člana. Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno sa po 23 glasa za.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *