Održana 13. sednica Skupštine opštine Kovačica

Trinaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica 21. aprila.

Sednica je trajala pola sata. Na trinaestom zasedanju 38 tačaka dnevnog reda razmatralo je 20 odbornika od ukupnog broja 29. Odbornici su uslojili: Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2022. godine, zatim Odluku o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2021. godine i Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa za pružanje usluga za obavljanje delatnosti iz oblasti urbanizma i zaštite životne sredine. Usvojeni su i: Odluka o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Kolibri“ iz Kovačica, Plana razvoja opštine Kovačica za period od 2022. do 2028. godine, Godišnji program zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kovačica. Od osme do četrnaeste tačke usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji svih naših Domova kulture za 2021. godinu, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke, Galerije naivne umetnosti i Centra za socijalni rad „Kovačica“. Planovi rada svih domova kulture, Galerije naivne umetnosti, Opštinske biblioteke i Turistuíčeke organizacije Opštine Kovačica za 2022. godinu, usvojeni su od 19. do 28. tačke dnevnog reda. U 29. tački usvojen je i Godišnji program rada Centra za socijalni rad Kovačica. Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2021. godini i plan rada istog za 2022. godinu, usvojene se u naredne dve tačke. U naredne tri tačke imenovana je za direktorku Centra za socijalni rad „Kovačica“ Dušanka Petrak, formiran je novi Nadzorni odbor Javnog preduzeća RTV opštine Kovačica i imenovan novi član Komisije za analizu poslovanja Javnog preduzeća Poslovno rekreativni centar „Relax“ Kovačica. U poslednje tri tačke dnevnog reda za zamenika predsednika Komisije za planove opštine Kovačica imenovan je Petar Petrović a razrešen je jedan član Komisije za analizu poslovanja JP „Poslovno-rekreativni centar Relax“ i razrešen je dužnosti vršioca direktora Javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ u Samošu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *