U toku prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem ( uputni rok  septembar 2022. godine ) i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire ( uputni rok septembar 2022. godine) .

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa : 

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srbije;

– da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

 

Pored opštih uslova kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

– da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru

 

– Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e- Uprave

( aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije.“

 

 Više informacija mogu dobiti na internet stranici   Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde mogu podneti i prijavu.

 

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u

jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije- Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest

meseci.

 

Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.                    

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *