551 milion dinara za kredinte linije Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je javni oglas za 13 kreditnih linija i obezbedio oko 551 milion dinara radi razvoja individualnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i preduzetnika u poljoprivredi.

Konkursi su otvoreni do 31. oktobra, a tekstovi svih konkursnih linija se mogu preuzeti sa sajta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Fond za poljoprivredu je prvi put objavio i kreditnu liniju za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava i tako izašao u susret poljoprivrednicima da se valjano pripreme za setvu jer zbog suve i tople godine imaju znatno umanjene prinose i nalaze se u teškom materijalnom položaju.

Jedino ovaj kredit se mora otplatiti za godinu dana, do 30. oktobra 2023. godine.

Krediti se daju još i za :nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (priključne i pogonske); novih zaštićenih bašta (plastenici i staklenici) i opremu u njima; kupovinu sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i povrća i vinograda; za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov; kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu i svinjarstvu; za kupovinu pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo; za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća; nabavku opreme za stočarske farme; za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda; za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara.

Kod svih ovih kredita zajedničko je što je kamata jedan odsto, a to je znatno niža kamata nego što daju banke, i što postoji grejs period od godinu dana. Jedino po kreditnoj liniji za podizanje višegodišnjih zasada voća i povrća grejs period je dve godine. Najviši iznos po ovim kreditnim linijama iznosi 4,5 miliona dinara, a najniži je 300.000 dinara. Jedino se kreditna linija za pčelare razlikuje u pogledu najvišeg iznosa, jer se maksimalno može dobiti dva miliona dinara kredita.

– Najviše novca, oko 180 miliona dinara, obezbeđeno je za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, a najmanje za kreditnu liniju u oblasti pčelarstva, pčelinje rojeve i opremu pet miliona dinara – rekao je za „Dnevnik” v. d. direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede dr Viktor Molnar, i dodao:

– Već godinama unazad dobijamo najviše prijava za obnovu mehanizacije pa smo i ove godine za tu namenu odredili najveću sumu novca. Za razliku od te kreditne linije u pčelarstvu nisu velika ulaganja i to je dovoljno novca da se kupe pčelinji rojevi i oprema. Ali u srazmeri sa interesovanjima po kreditnim linijama uvek se može napraviti rebalans i novac preusmeriti tamo gde je veće interesovanje.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *